Utrzymanie najwyższych standardów

W Bluefish akceptujemy tylko najwyższe osiągalne standardy jakości i bezpieczeństwa i wymagamy tych samych wysokich standardów naszych dostawców i dystrybutorów.

Nasze standardy są utrzymywane poprzez rygorystyczne zasady i procedury. Procedury te są starannie wdrażane i mają zastosowanie przez cały cykl życia produktu, od opracowania do komercjalizacji.

Bluefish jest zatwierdzony przez Szwedzką Agencję Produktów Medycznych w celu importowania, uwalniania i sprzedaży hurtowej produktów farmaceutycznych produkowanych w UE lub importowanych do UE.

Firma jest regularnie kontrolowana przez Szwedzką Agencję Produktów Medycznych, aby upewnić się, że Bluefish przestrzega Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) i przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (GVP). GMP jest systemem regulacyjnym, którego muszą przestrzegać wszyscy producenci farmaceutyków, aby zapewnić, że gotowe produkty farmaceutyczne posiadają wymaganą tożsamość, siłę, jakość i czystość oraz zapewniają bezpieczeństwo pacjentów. GDP jest regulacją zapewniającą, że wszystkie produkty farmaceutyczne są dystrybuowane w ramach regulowanych warunków.

Wysoka jakość produkcji

Wszyscy producenci, z którymi współpracuje Bluefish, są regularnie kontrolowani przez dział Bluefish Quality Assurance (QA) w celu zapewnienia zgodności z europejskimi wymogami dotyczącymi produkcji farmaceutycznej.
Produkty farmaceutyczne importowane do UE podlegają kontroli jakości (analizowanej) w zatwierdzonym laboratorium europejskim, aby upewnić się, że produkty farmaceutyczne spełniają specyfikację produktu. Laboratorium jest kontrolowane i zatwierdzane przez właściwy organ lokalny i dział kontroli jakości Bluefish

Monitorowanie bezpieczeństwa

Dział nadzoru farmakologicznego Bluefish jest odpowiedzialny za monitorowanie, identyfikowanie, analizowanie i zgłaszanie potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa.
Jako posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE, firma musi spełniać wymóg monitorowania bezpieczeństwa produktów zatwierdzonych do stosowania na rynku europejskim.

Farmaceutyki i środowisko

Bluefish przestrzega wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i wymogów obowiązujących obecnie w zakresie produkcji farmaceutycznej. W konsekwencji firma weryfikuje, czy producenci posiadają pozwolenia środowiskowe i zapewnia, że wyniki analiz próbek testowych spełniają wymagania określone w pozwoleniach środowiskowych. Ponadto Bluefish sprawdza, czy producenci analizują wodę, która opuszcza ich rośliny w poszukiwaniu śladów substancji farmaceutycznych, a Bluefish analizuje sposób, w jaki producenci radzą sobie z odpadami. Ambicją Bluefish jest ciągłe doskonalenie pracy w kwestiach środowiskowych, a Bluefish uważnie monitoruje obszary agendy publicznej.