Kontakt

Siedziba główna

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Sztokholm
Szwecja
Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
Email: info-se@bluefishpharma.com

Oddział lokalny

Bluefish Pharma Sp. z o.o.
Wspólna Str. 00-687 Warszawa
Polska
Tel: +48 690 900 663
E-mail: info-pl@bluefishpharma.com

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli masz pytanie lub chcesz zgłosić działanie niepożądane związane z lekiem Bluefish, skontaktuj się z naszym działem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii:
E-mail: drugreaction@bluefishpharma.com


Poniżej znajdują się niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia prawidłowego raportu o zgłoszeniu niepożądanym:

  1. Dane pacjenta, u którego wystąpiło działanie niepożądane.
  2. Opis działania niepożądanego.
  3. Nazwę leku podejrzewanego o spowodowanie działania niepożądanego.
  4. Dane osoby zgłaszającej (imię i nazwisko oraz e-mail lub numer telefonu); w przypadku pracowników służby zdrowia – adres wykonywania zawodu.

Każda dodatkowa informacja może się okazać niezwykle cenna dla pełnej oceny danego raportu. Prosimy również o informowanie nas o przypadkach stosowania naszych leków w czasie ciąży oraz innych doniesieniach związanych z bezpieczeństwem naszych produktów, w tym o braku skuteczności leku.

Pamiętaj, że możemy odpowiadać tylko na pytania dotyczące produktów Bluefish.
Jeśli masz pytania dotyczące ogólnych warunków medycznych lub leczenia, skontaktuj się z lekarzem.

Ochrona prywatności

Zbieramy Twoje dane osobowe w związku z raportowaniem działań niepożądanych. Informacje te są przetwarzane w celu prawidłowego udokumentowania reakcji i spełnienia wymogów przepisów dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Informacje dostarczone przez Ciebie, zgodnie z prawem mogą być udostępniane w ramach Bluefish na całym świecie oraz organom regulacyjnym, w tym Europejskiej Agencji Leków. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Reklamacje

Jeśli chcesz zgłosić wadę jakościową związaną z lekiem Bluefish, skontaktuj się z naszym działem nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii:

E-mail: complaints@bluefishpharma.com