Kontakt

Bluefish Pharma Sp. z o.o. ul.
Wspólna Str. 00-687
Warszawa, Polska
Tel: +48 690 900 663
E-mail: info-pl@bluefishpharma.com

Ważne kontakty

Informacja medyczna i zgłaszanie działań niepożądanych
E-mail: drugreaction@bluefishpharma.com

Reklamacje

E-mail: complaints@bluefishpharma.com