Nasza strategia

Inwestowanie we właściwe produkty jest niezbędne dla zrównoważonego, długoterminowego rozwoju.
Firma Bluefish posiada sprawdzony proces selekcji, służący do identyfikacji produktów spełniających ustalone kryteria wewnętrzne dla każdej kategorii produktów. Oprócz znanych produktów przynoszących największe zyski, których patenty mają wkrótce wygasnąć, Bluefish wyszukuje także nowe produkty w obszarach niszowych oraz w segmentach, składających się ze złożonych preparatów lub gdzie dane produkty mają szczególne znaczenie strategiczne dla firmy.
Firma Bluefish przywiązuje dużą wagę do procesu wybierania nowych produktów, które następnie będą produkowane na licencji, rozprowadzane lub opracowywane w jednym z centrów rozwoju współpracujących z Bluefish. Przed każdą nową inwestycją w produkt Bluefish przeprowadza dokładną analizę opłacalności, która bierze pod uwagę potencjał zarobkowy produktu, a także koszty opracowania oraz rejestracji na każdym z wybranych rynków.
Celem Bluefish jest udostępnianie produktów niszowych, złożonych lub ważnych strategicznie w krajach, w których produkty te podlegają mniejszej presji konkurencyjnej umożliwiając Bluefish stałe utrzymanie operacji komercyjnych. W efekcie tej strategii portfel produktów Bluefish składa się z wysokiej jakości produktów generycznych występujących w głównych obszarach terapeutycznych.
Bluefish nakłada rygorystyczne wymagania jakościowe na wszystkie swoje produkty, a także wymaga, by wszyscy partnerzy produkcyjni przestrzegali wymagań nałożonych przez EU w związku z Dobrymi Praktykami Wytwarzania (GMP).