Nasza strategia

Inwestowanie we właściwe produkty jest niezbędne dla zrównoważonego, długoterminowego rozwoju.
Firma Bluefish posiada sprawdzony proces selekcji, służący do identyfikacji produktów spełniających ustalone kryteria wewnętrzne dla każdej kategorii produktów. Oprócz znanych produktów przynoszących największe zyski, których patenty mają wkrótce wygasnąć, Bluefish wyszukuje także nowe produkty w obszarach niszowych oraz w segmentach, składających się ze złożonych preparatów lub gdzie dane produkty mają szczególne znaczenie strategiczne dla firmy.
Firma Bluefish przywiązuje dużą wagę do procesu wybierania nowych produktów, które następnie będą produkowane na licencji, rozprowadzane lub opracowywane w jednym z centrów rozwoju współpracujących z Bluefish. Przed każdą nową inwestycją w produkt Bluefish przeprowadza dokładną analizę opłacalności, która bierze pod uwagę potencjał zarobkowy produktu, a także koszty opracowania oraz rejestracji na każdym z wybranych rynków.
Bluefish ma na celu wprowadzenie produktów niszowych, złożonych lub ważnych strategicznie na rynek w krajach, w których produkty te są mniej narażone na konkurencję, co zapewni uzyskanie wyższych marży przez Bluefish. W rezultacie portfel produktów składa się z szerokiej gamy leków generycznych wysokiej jakości do stosowania w głównych obszarach terapeutycznych.
Bluefish nakłada rygorystyczne wymagania jakościowe na wszystkie swoje produkty, a także wymaga, by wszyscy partnerzy produkcyjni przestrzegali wymagań nałożonych przez EU w związku z Dobrymi Praktykami Wytwarzania (GMP).

Kontakt

Bluefish Pharma Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, North Gate
00-203 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 332 59 05
info-pl@bluefishpharma.com

Important Contacts

For Business Development

business.development@bluefishpharma.com

Customer Service or Reporting Adverse Events

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-mail complaints@bluefishpharma.com