Kontakt

Siedziba główna

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm
Sweden
Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
Email info-se@bluefishpharma.com

Oddział lokalny

Bluefish Pharma Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, North Gate
00-203 Warszawa
Polska
tel +48 509368531
tel +48 690900663
Email info-pl@bluefishpharma.com

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości odnośnie
rozwoju biznesowego prosimy o przesłanie e-maila pod następujący
adres:
businessdevelopment@bluefishpharma.com


Obsługa klientów

Jeżeli mają Państwo pytania lub chcą Państwo zgłosić jakieś zdarzenie niepożądane, dotyczące leku produkowanego przez firmę Bluefish, prosimy skontaktować się z naszym Działem Nadzoru nad Bezpieczeństwem Produktu Leczniczego) (Pharmacovigilance).

Mail: drugreaction@bluefishpharma.com

Prosimy zauważyć, że jesteśmy w stanie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące specyficznie produktów firmy Bluefish.

Jeżeli będą mieli Państwo pytania ogólne dotyczące chorób lub Państwa kuracji, wówczas prosimy skontaktować się z profesjonalnym pracownikiem służby zdrowia.

Firma Bluefish nieustannie monitoruje bezpieczeństwo swoich produktów poprzez gromadzenie informacji na temat zdarzeń niepożądanych, dotyczących produktów medycznych firmy Bluefish. Możemy potrzebować skontaktować się z Państwem, aby uzyskać więcej szczegółów na temat Państwa zgłoszenia.

Informacja w sprawie ochrony prywatności

Firma nasza zbiera dane osobowe na temat Państwa w związku ze zgłaszaniem przez Państwa zdarzeń niepożądanych. Te informacje są przetwarzane w celu odpowiedniego udokumentowania Państwa reakcji i w celu spełnienia wymagań nadzoru farmaceutycznego. Dostarczone przez Państwa informacje mogą być udostępniane przez firmę Bluefish globalnie oraz zgodnie z obowiązującym prawem przekazywane władzom regulacyjnym, włącznie z Europejską Agencją Leków (European Medicines Agency).

Uskarżanie się

Jeśli chcesz zgłosić skargę techniczną, skontaktuj się z Działem
Bezpieczeństwa Leków Bluefish Pharmaceuticals:
Tel +46 8 5191 1600
Faks +46 8 5191 1690
E-mail complaints@bluefishpharma.com
Prześlij także kopię raportu o skardze technicznej do lokalnego
urzędu zdrowia / apteki.

Kontakt

Bluefish Pharma Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, North Gate
00-203 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 332 59 05
info-pl@bluefishpharma.com

Important Contacts

For Business Development

business.development@bluefishpharma.com

Customer Service or Reporting Adverse Events

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-mail complaints@bluefishpharma.com