Czym się zajmujemy?

Bluefish zapewnia leki generyczne wysokiej jakości w przystępnych cenach. Portfel produktów naszej firmy zawiera szeroką gamę produktów w ramach wszystkich głównych obszarów terapeutycznych..

Od momentu swego założenia, firma Bluefish opracowywała platformą oraz “know-how”, by brać udział oraz stać się integralną częścią wszystkich głównych etapów łańcucha wartości w ofercie leków generycznych. Posiadając wizję mającą na celu oferowanie leków wysokiej jakości w cenach przystępnych dla każdego, musimy położyć nacisk na innowacyjność i jednocześnie na oszczędność na każdym etapie. Oznacza to doskonałość operacyjną w działach takich, jak: rozwój produktu, kontrola jakości, nadzór farmaceutyczny, IP, łańcuch dostaw, a także w działach marketingu i sprzedaży.

Wydajna organizacja marketingu

Model biznesowy firmy Bluefish oparty jest na rozwoju organicznym, wchodząc na rynek jako gracz nie będący faworytem, za to z wyraźnym naciskiem na określony segment rynku. Bluefish wchodzi na nowy rynek poprzez wprowadzenie ograniczonego portfela produktów dostosowanego do potrzeb lokalnych klientów. Celem firmy jest następnie stopniowy rozwój i zdobycie znaczącego udziału w rynku oraz zwiększanie asortymentu. Oferując nieprzerwanie atrakcyjne leki generyczne w przystępnych cenach, Bluefish jest w stanie zbudować silne i trwałe relacje z klientami.

Struktura finansowania i zakupu leków różni się w zależności od kraju i określa nie tylko stopień penetracji danego rynku przez leki generyczne, ale także wybór modelu marketingowego w celu optymalizacji potencjału rynkowego. Klientami docelowymi firmy Bluefish są apteki, sieci aptek, hurtownie leków oraz płatnicy będący instytucjami rządowymi bądź prywatnymi.

Organizacja marketingu w firmie Bluefish stworzyła silną platformę na rynku europejskim, dzięki czemu firma posiada teraz zweryfikowany model biznesowy na wielu rynkach rozwiniętych leków generycznych w Europie. Dogłębna wiedza na temat każdego z rynków jest warunkiem udanej optymalizacji oferty produktów i wyboru modelu marketingowego, który najlepiej pasuje do poszczególnych krajów.

Procedury udzielania zamówień publicznych, w których tworzone są konkurencyjne oferty różnych firm z branży leków generycznych, są wykorzystywane od dłuższego czasu w Szwecji i Danii, zaś ostatnio procedury przetargowe na środki farmaceutyczne stają się coraz bardziej powszechne na innych rynkach europejskich. Dzięki cennemu i odpowiedniemu doświadczeniu zdobytemu w Szwecji i Danii, Bluefish dąży aktywnie do wzięcia udziału właśnie w tych nowych możliwościach rynkowych. Zachowując dokumentację z procedur przetargowych, firma Bluefish tworzy ważne platformy do rozwoju w pozostałych częściach Europy.

Dzięki naszemu doświadczeniu, elastyczności oraz wydajnej organizacji, nasza firma może również szybko wprowadzać na rynek nowe produkty, a także efektywnie reagować na zmiany rynkowe. Prędkość jest główną zaletą wpływającą na konkurencyjność, ponieważ okres czasu, w którym produkt może być sprzedany, jest w pełni wykorzystywany, podczas gdy równocześnie stajemy się głównym dostawcą konkretnego produktu do hurtowników i innych odbiorców.

Firma Bluefish ma ambicję stać się jedną z najbardziej postępowych firm z branży leków generycznych – branży, która obecnie przechodzi poważne zmiany.

Wybór produktu

Firma Bluefish posiada ugruntowany proces selekcji służący do identyfikacji produktów spełniających ustalone kryteria wewnętrzne dla każdej kategorii produktów. Oprócz znanych produktów przynoszących największe zyski, których patenty mają wkrótce wygasnąć, Bluefish wyszukuje także nowe produkty w obszarach niszowych oraz w segmentach, składających się ze złożonych preparatów lub gdzie dane produkty mają szczególne znaczenie strategiczne dla firmy.

Inwestowanie we właściwe produkty jest niezbędne dla zrównoważonego, długoterminowego wzrostu sprzedaży. Dlatego też firma Bluefish przywiązuje dużą wagę do procesu selekcji nowych produktów. Przed rozpoczęciem inwestowania w nowy produkt, Bluefish przeprowadza dokładne analizy finansowe oraz techniczne, które biorą pod uwagę potencjał zarobkowy produktu, koszty opracowania oraz rejestracji na każdym z wybranych rynków, a także wszystkie aspekty techniczne i jakościowe produktu.

W rezultacie portfel produktów składa się z szerokiej gamy leków generycznych wysokiej jakości do stosowania w głównych obszarach terapeutycznych.

Łańcuch dostaw najwyższej klasy

Większość produktów firmy Bluefish posiada zgody na dopuszczenie do sprzedaży na różnych rynkach w oparciu o tą samą formułę oraz specyfikacje produkcji, co ułatwia koordynację produkcji w celu zaopatrzenia wszystkich rynków dostępnych dla firmy Bluefish. Nasza firma współpracuje z kilkoma strategicznymi partnerami produkcyjnymi z siedzibą w Indiach lub w UE w celu wytworzenia naszych produktów. Nieprzerwanie pracujemy nad tym, by zapewnić najwyższą jakość produkcji oraz konkurencyjne ceny. Optymalizacja czasów realizacji, planowanie dostaw, produkcja, logistyka, zapewnienie jakości oraz dystrybucja to podstawowe aspekty konkurencyjności naszej firmy na każdym z rynków.

Fundamenty naszej działalności biznesowej

Pełnoprawna organizacja farmaceutyczna posiadająca wszelkie niezbędne kwalifikacje
 • Nacisk na jakość produktu, opłacalność oraz szybkość dostarczenia na rynek
 • Organizacja jest dostosowana do nowych rynków napędzanych cenowo
Zrównoważony portfel produktów koncentrujący się na długoterminowej wartości medycznej
 • Portfel produktów składa się obecnie z 80 produktów, z czego 47 było zatwierdzonych (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.)
 • Zakres produktów jest rozszerzany o produkty niszowe, produkty złożone oraz produkty ważne strategicznie
Całkowicie własne centrum technologiczne ze zintegrowaną rolą w działaniach globalnych
 • Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Nadzór regulacyjny, kontrola jakości oraz monitorowanie skutków ubocznych
 • Opracowywanie i rozwój składu, własność intelektualna oraz badania rynku
Konkurencyjna organizacja marketingu
 • Strategie marketingowe dostosowane do lokalnych warunków każdego z rynków
 • Działania prowadzone lokalnie, koordynacja prowadzona
  centralnie

Kontakt

Bluefish Pharma Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, North Gate
00-203 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 332 59 05
info-pl@bluefishpharma.com

Important Contacts

For Business Development

business.development@bluefishpharma.com

Customer Service or Reporting Adverse Events

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-mail complaints@bluefishpharma.com