Nasza wizja i nasze wartości

Poprzez skupienie się na innowacyjności i prostocie zarówno w myśleniu, jak i w działaniu, a także przyjmując odpowiedzialność na wszystkich rynkach oraz efektywność kosztów na wszystkich etapach, tworzymy silną i tętniącą życiem markę, która oferuje leki wysokiej jakości w cenach przystępnych dla każdego.

Duch firmy Bluefish jest oparty na świadomości kosztów, naszej chęci do przyjęcia odpowiedzialności i na innowacyjnej prostocie.

Świadomość kosztów

Już na samym początku firma Bluefish była zorganizowana z myślą o efektywności kosztów, tj. budowanie sieci, znajdowanie prostych rozwiązań oraz analizy opłacalności to kluczowe elementy każdej decyzji.

Przyjmowanie odpowiedzialności

Firma Bluefish stara się sprostać naszej umowie ze społeczeństwem i oferować niedrogie leki dla wielu osób. Przyjmujemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i dążymy do osiągnięcia całkowitej przejrzystości komunikacyjnej.

Innowacyjna prostota

Bluefish zawsze poszukuje mądrych i prostych rozwiązań w skomplikowanych sytuacjach. Spotykając się z wyzwaniami, aktywnie zachęcamy do nowych sposobów myślenia. Nie obawiamy się współpracy z małymi firmami, by uzyskać kontrakty naprawdę korzystne dla obu stron.

Poniższe stwierdzenia odnoszą się do naszych wartości i zostały opracowane przez naszego założyciela w celu wykorzystania w codziennych działaniach biznesowych. Odzwierciedlają one etos Bluefish:

  1. Jesteśmy znani z przystępnych cenowo leków
  2. Jakość to klucz do sukcesu
  3. Zysk dostarcza nam środków
  4. Duch firmy Bluefish – silna i tętniąca życiem rzeczywistość
  5. Osiąganie dobrych rezultatów małym kosztem
  6. Przyjęcie odpowiedzialności to przywilej
  7. Innowacyjna prostota to podstawa naszego myślenia
  8. Zupełnie inna droga, droga Bluefish
  9. Koncentracja energii to klucz do naszego sukcesu
  10. Wciąż wiele jest do zrobienia Świetlana przyszłość

Kontakt

Bluefish Pharma Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, North Gate
00-203 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 332 59 05
info-pl@bluefishpharma.com

Important Contacts

For Business Development

business.development@bluefishpharma.com

Customer Service or Reporting Adverse Events

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-mail complaints@bluefishpharma.com