Misja\Wizja i Wartości

Bluefish dostarcza wszystkim skuteczne i niedrogie leki

Koncentrując się na innowacjach i prostocie zarówno w myślach, jak i działaniu, oraz przejmując odpowiedzialność na wszystkich rynkach i efektywność kosztową na wszystkich etapach, tworzymy silną i prężną markę, która oferuje wysokiej jakości produkty farmaceutyczne w cenach przystępnych dla wszystkich.

Duch Bluefish opiera się na świadomości kosztów, naszej gotowości do przyjęcia odpowiedzialności i innowacyjnej prostocie.

Upoważniona organizacja

– Decyzje podejmowane na najniższym możliwym poziomie
– Mów głośniej!

Obsługa klienta

– Działaj szybko, korzystając z okazji
– Szybkie podejmowanie decyzji przy zrównoważonym ryzyku

Działaj mądrze

– Prostota i opłacalność we wszystkim, co robimy
– Celuj w sytuacje korzystne dla wszystkich z naszymi partnerami

Odpowiedzialność i odpowiedzialność

– Od wszystkich oczekujemy pełnej odpowiedzialności i otwartości
– Każdy ma znaczenie każdego dnia!

Prostota i ciągłe doskonalenie

– Zmniejsz złożoność i dąż do zrównoważonych rozwiązań / wzrostu
– Uwielbiamy ulepszenia!

Strategia i cele

Strategia wzrostu Bluefish

Kontakt

Bluefish Pharma Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, North Gate
00-203 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 332 59 05
info-pl@bluefishpharma.com

Important Contacts

For Business Development

business.development@bluefishpharma.com

Customer Service or Reporting Adverse Events

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-mail complaints@bluefishpharma.com