Strategia i cele

Bluefish 2020 to nazwa, jaką nadaliśmy strategii wzrostu zaplanowanej na nadchodzącą dekadę.

Zmiany obecnie następujące w przemyśle farmaceutycznym będą
stanowić wyzwanie, ale oznaczają także duże możliwości. Bluefish
zamierza wykorzystać te możliwości będąc inteligentnym, odważnym,
posiadającym dużą wiedzę oraz silnym graczem na rynku.

Strategie przedstawione poniżej obejmują działania, którymi nasi
pracownicy oraz partnerzy strategiczni zajmują się na co dzień.
Praca odbywa się w atmosferze aktywnego wspierania zarówno
indywidualnych, jak i grupowych inicjatyw. Proste rozwiązania
złożonych problemów to podstawa filozofii biznesu firmy Bluefish.
Strategie wymienione poniżej służą jako wskazówka w pracy dążącej
do osiągnięcia naszych celów.

  • Zwiększone zasoby dla działów sprzedaży i marketingu w celu zwiększenia udziału w rynku.
  • Wsparcie dla istniejącego portfela produktów poprzez stałe usprawnienia w łańcuchu dostaw w celu zapewnienia, ż strategiczne produkty kluczowe są zawsze “najlepsze w swojej klasie””
  • Rozszerzenie oferty produktów produktami o wartości dodanej, które są mniej narażone na konkurencję i mają wyższe marże.
  • Ekspansja geograficzna, głównie poprzez pojawienie się na nowych rynkach, ale także przez strategiczne przejęcia w uzasadnionych przypadkach.
  • Rozwój oraz kontynuacja modeli partnerstwa do celów licencjonowania i dystrybucji produktów Bluefish, jak również do działania w imieniu stron trzecich w celu maksymalizacji zysków osiągniętych za pomocą własnej organizacji marketingowej.

Bluefish 2020 zawiera cztery ambitne
cele, które stanową podstawę naszej strategii na rzecz
zrównoważonego rozwoju w długoterminowej perspektywie.

  1. Zwiększenie udziałów w rynku na wszystkich rynkach, na jakich obecnie działamy oraz osiągnięcie pozycji w pierwszej dziesiątce.
  2. Zwiększenie obecności na rynku poza Europą, by stać się firmą globalną.
  3. Wzmocnienie wartości portfela produktów poprzez wyważony wybór produktów licencjonowanych oraz produktów opracowanych we własnym zakresie w ramach kluczowych obszarów niszy, produktów kompleksowych oraz produktów o znaczeniu strategicznym.
  4. Rozwój oraz utrzymanie skonsolidowanego globalnego łańcucha dostaw najwyższej klasy.

Kontakt

Bluefish Pharma Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, North Gate
00-203 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 332 59 05
info-pl@bluefishpharma.com

Important Contacts

For Business Development

business.development@bluefishpharma.com

Customer Service or Reporting Adverse Events

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-mail complaints@bluefishpharma.com