Oto Bluefish

Założona w Szwecji firma Bluefish Pharmaceuticals, z długą tradycją przedsiębiorczości przemysłowej, stała się jedną z najbardziej postępowych firm farmaceutycznych leków generycznych. W Bluefish staramy się, aby wysokiej jakości leki były dostępne dla większej liczby osób.

Tworzymy wartość w całym łańcuchu wartości farmaceutycznych od rozwoju do produkcji i udanego marketingu leków generycznych i jesteśmy dumni z tego, że robimy to w innowacyjny, odpowiedzialny i oszczędny sposób. Bluefish prowadzi obecnie działalność w 13 krajach w Europie.
Nasza kultura korporacyjna i ścisła współpraca z partnerami zajmującymi się rozwojem i produkcją stanowią integralną część naszych starań o dostarczanie produktów wysokiej jakości po przystępnych cenach.
Oferujemy portfolio produktów składające się z szerokiej gamy wysokiej jakości leków generycznych dla wszystkich głównych obszarów terapeutycznych. Jest to część naszej długofalowej strategii poszerzania portfolio produktów o nieopatentowane hity.
Wszystkie produkty Bluefish pochodzą z substancji generycznej, gdzie skuteczność i bezpieczeństwo są dobrze udokumentowane. Dzięki wielu współpracującym partnerom mamy dostęp do szerokiej gamy platform technologicznych, dzięki czemu możemy rozwijać i ulepszać nasze portfolio produktów.
Nasza strategia opracowywania produktów opartych na dobrze znanych substancjach o lepszej wartości dla pacjentów skutkuje portfelem produktów o znaczącym potencjale rynkowym. Osiągamy to przy stosunkowo krótkim czasie rozwoju, niskim ryzyku i ograniczonych inwestycjach.
Koncentrując się na innowacyjności i prostocie zarówno myśli, jak i działań, a także biorąc odpowiedzialność na wszystkich rynkach i efektywność kosztową na wszystkich etapach, tworzymy silną i dynamiczną markę, która oferuje wysokiej jakości farmaceutyki po przystępnych cenach dla wszystkich

Kontakt

Bluefish Pharma Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, North Gate
00-203 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 332 59 05
info-pl@bluefishpharma.com

Important Contacts

For Business Development

business.development@bluefishpharma.com

Customer Service or Reporting Adverse Events

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-mail complaints@bluefishpharma.com